Szanujcie Biblioteki, szanujcie Bibliotekarzy, wszak:
„Szkoła bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni”.

Czas na Bibliotekę, czyli Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W październiku, z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, w bibliotece I LO odbędzie się szereg działań czytelniczych, na które serdecznie zapraszamy: Spotkanie z panią Haliną Kuropatnicką-Salamon – poetką, esperantystką, osobą posługującą się alfabetem Braille’a. Podczas spotkania będzie możliwość zakupienia tomików poezji. . Gazetka poświęcona tematyce języka Braille’a i języka esperanto. Konkurs na cykl zdjęć (3 zdjęcia) dotyczących tematyki wybranej książki. Uczestnicy na zdjęciach powinni przedstawić własne wyobrażenia na temat miejsc oraz bohaterów wybranej książki. Efektem finalnym będzie wernisaż fotografii. Prace konkursowe prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 30.11.2017 r. Wyłonienie zwycięskich prac nastąpi w grudniu i zostanie ogłoszone na stronie internetowej Liceum. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę finansową. Zaproszeniem na powyższe imprezy jest dygresja filmowa utrwalona w obiektywie uczniów z klasy II p: Adama Budzińskiego i Michała Słowińskiego.

Irena Szymaniak i Małgorzata Szyszka


W tańcu potrafią zakląć piękno, czyli kolejny sukces Państwa Anny i Tomasza Wojasów i... powołanie do Kadry Polski!

Zdjecie

"Wtańcz mnie w swoje piękno i niech skrzypce w ogniu drżą..." śpiewał w swojej słynnej balladzie „Dance Me To The End Of Love” Leonard Cohen. Tak pięknie tańczą właśnie Państwo Anna i Tomasz Wojasowie. Z tańca uczynili swoją pasję i miłość. W tańcu potrafią zakląć piękno. Dla nich to nie tylko pasja, ale także sport. W sobotę 23.09.2017r. zatańczyli w turnieju Grand Prix Polski Seniorów w Gliwicach zajmując pierwsze miejsce. Tuż po turnieju świdniczanie zostali powołani do Kadry Polski PTT na Mistrzostwa Świata 2017 i turnieje zagraniczne. Mistrzostwa Świata odbędą się w grudniu w Paryżu. Po gliwickim występie Pan Tomasz Wojas powiedział: W tym roku skupiamy się na turniejach mistrzowskich i zagranicznych, a cykl startów Grand Prix Polski traktujemy jako sprawdzian. To drugi nasz start w tym roku w turnieju Grand Prix Polski, obydwa wygraliśmy. Powołanie nas do kadry Polski PTT na turnieje zagraniczne to docenienie naszych osiągnięć i zobowiązuje. Wytycza nowe wyzwania. A wszystkim, nie tylko tańczącym, przypominamy, że Pani Ania Wojas jest nauczycielem „Kasprowicza” i wielką miłośniczką Terpsychore, czyli muzy tańca; tańca, który – jak wierzyli Grecy – daje radość. Gratulujemy i podziwiamy!
Więcej zdjeć pod adresem: https://www.facebook.com/kasprowiczanie/posts/1528069510595981


Przełajowy początek sezonu

Zdjecie

Tegoroczny sportowy sezon uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęli sztafetowymi biegami przełajowymi. Oczywiście na starcie stanęły obie nasze reprezentacje- dziewcząt i chłopców. W zawodach startuje drużyna składająca się z 10 zawodników i każdy pokonując określony dystans (tu ok. kilometra) przekazuje pałeczkę następnemu. Jak na biegi przełajowe dystans był dość krótki, ale to przełożyło się na większe emocje i widowiskowość, bo między większością zawodników nie wytworzyły się duże odległości i emocjonująca walka trwała do ostatniej zmiany. Jedynie ekipa chłopców z ZS Mechanicznych zdecydowanie dominowała, dublując wręcz ostatnie drużyny wyścigu. Wśród naszych zawodników na początek sezonu świetnie zaprezentowały się dziewczęta, zajmując trzecie miejsce (brawo!!!), a momentami nawet prowadziły w całej stawce. Natomiast chłopcom nie udało się utrzymać swojej ciężko wypracowanej trzeciej pozycji i po ostatnich zmianach zawody ukończyli na miejscu piątym. Niemniej wszystkim ogromnie gratulujemy, dziękujemy i czekamy na kolejne sportowe emocje! I LO reprezentowali: Wiktoria Dynowska, Zuzanna Kołodko, Jagoda Dydyńska, Monika Głodo, Liliana Kazimierska, Wiktoria Skowrońska, Zuzanna Antoniak, Dominika Dołhań, Daria Gołąb, Jagoda Nawrocka, Julia Antoniak, Aleksandra Anioł, Szymon Krupczak, Paweł Olszewski, Konrad Kocaba, Rafał Bernat, Radosław Kasprzak, Roland Struzik, Andrzej Damsz, Daniel Kozar, Krzysztof Wróblewski, Wiktor Hliwa, Mikołąj Sznurowski, Hubert Balant.
Więcej zdjeć pod adresem: https://www.facebook.com/kasprowiczanie/posts/1527163300686602


Przyjaciele z partnerskiego Biberach po raz kolejny w Kasprowiczu

Zdjecie

W dniach 16.09.- 22.09. 2017 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy gościli w swoich domach młodzież z partnerskich szkół w Biberach. Wymiana szkolna trwa już ponad 25 lat i wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Na blisko 50- osobową polsko –niemiecką grupę czekał ciekawy program, w którym nie zabrakło wizyty w naszej szkole i udziału w zajęciach lekcyjnych. W tym roku świętowaliśmy wyjątkowo rocznicę wymiany .Poza wspólnym uroczystym obiadem, tortem z napisem,, 25 lat”, nauczyciele z Polski i Niemiec wraz z p. dyrektorem otworzyli Skwer Przyjażni Polsko – Niemieckiej, który będzie pamiątką tych wyjątkowych spotkań. Program wzbogacają liczne wycieczki między innymi do Wrocławia, gdzie uczniowie podziwiali panoramę Wrocławia z punktu widokowego w Sky Tower oraz zabytki stolicy Dolnego Śląska. W środę wyruszyliśmy w Góry Stołowe, wspięliśmy się na Szczeliniec. Kolejnym punktem była wizyta w bajkowym Minieurolandzie w Kłodzku ,gdzie przy pięknej pogodzie zachwyciła nas wyjątkowa roślinność oraz miniatury wielu kłodzkich i europejskich zabytków. W czwartek udaliśmy się do Krzyżowej , gdzie młodzież dowiedziała się dużo o historii tego wyjątkowego miejsca. Miło spędziliśmy czas przy ognisku śpiewając znane piosenki. Impreza pożegnalna w ,,Starym młynie” odzwierciedliła wspaniałą atmosferę w grupie. W piątek rano z żalem pożegnaliśmy naszych przyjaciół z Biberach i już nie możemy się doczekać naszego wyjazdu do Niemiec w przyszłym roku. I na koniec chciałam podziękować wszystkim rodzicom goszczącym uczniów z Biberach za ich trud i zaangażowanie Do programu wymiany otrzymujemy finansowe wsparcie od Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie, za co również serdecznie dziękujemy- Bożena Furmankiewicz
Więcej zdjęć na FB szkoły- https://www.facebook.com/kasprowiczanie/posts/1526630360739896


Regulamin konkursu na projekt flagi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

   1. ORGANIZATOR KONKURSU
    1. Organizatorem konkursu na projekt flagi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, zwanego dalej „Konkursem”, jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30, 58-100 Świdnica, zwany dalej „Organizatorem”.
   2. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
    1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu flagi, która będzie symbolem i znakiem rozpoznawczym I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
    2. Flaga będzie miała 120 cm szerokości i 350 cm długości.
   3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
    1. Konkurs adresowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
    2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie.
    3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
    4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
   4. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
    1. Prace konkursowe muszą być wykonane technikami komputerowymi.
    2. Projekt flagi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy powinien charakteryzować się następującymi cechami:
     • być czytelny i łatwy do zapamiętania,
     • być łatwo identyfikowany z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy,
     • wzbudzać pozytywne emocje i nie może zawierać treści obraźliwych,
     • być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,
     • zawierać skrót nazwy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
    3. Praca powinna być zapisana w formacie: PDF, JPG, TIFF i utrwalona na płycie CD/DVD. Prosimy pamiętać o odpowiednim opisie i zabezpieczeniu prac konkursowych oraz zabezpieczeniu koperty przed uszkodzeniem!
   5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
    1. Konkurs trwa od dnia 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
    2. Prace konkursowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
   6. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
    1. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie, prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami
     • zgodność projektu z wymogami konkursu,
     • oryginalność znaku, łatwość zapamiętania, pomysł,
     • czytelność i funkcjonalność projektu,
     • estetyka wykonania.
    2. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora.
   7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
    1. Wyboru zwycięzcy konkursu na projekt flagi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy dokona Komisja Konkursowa w grudniu 2017 roku.
    2. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze zwycięzcy i przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
    3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
    4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania i/lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu flagi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
    5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy konkursu bez podania przyczyny.

   Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy: www.kasprowiczanie.com


Julia w kadrze narodowej!

Zdjecie

Uczennica naszej szkoły, Julia Gillmaier (2C), reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Europy Juniorów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, które odbyły się w lecie w irlandzkim mieście Millstreet. Zawody rozgrywane były w dniach 19-23 VII w ośrodku "Green Glens" - jednym z największych ośrodków konnych w kraju. W mistrzostwach brało udział 75 zawodników z 14 państw. Konkurs składał się z trzech konkurencji: ujeżdżenia, crossu (szczególnie wymagającej dla zawodników i koni próby terenowej) oraz skoków. Julia startowała na swoim koniu Quinton 14 i była najlepszą zawodniczką w polskiej ekipie! Julio, gratulujemy wspaniałej postawy, to wielkie osiągnięcie i zaszczyt reprezentowania barw narodowych. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni! Życzymy dalszych sukcesów - szczególnie podczas przyszłorocznych Mistrzostw Europy we Francji.
Fragment crossu Julii można zobaczyć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=XcdfMpF1HeU


Czołem Kasprowiczanie!

Zdjecie

W dniach 25-29 września gościmy w Biberach, gdzie intensywnie (nawet po 9 h dziennie) pracujemy nad Waszym i naszym udziałem w międzynarodowym projekcie Erasmus+. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły, a wynikami naszych wysiłków podzielimy się po powrocie.
Ewa Prystacz i Michał Żabrowski


O literaturze (nieznanej)

Zdjecie

W intrygującą podróż śladami świdnickich literatów i ich dzieł wyruszyli uczniowie Kasprowicza i zaprzyjaźnionego III LO w piątek 22 września. Przewodnikiem podczas spaceru tematycznego „Plotka literacka o Świdnicy” był profesor Wojciech Koryciński, który od wielu lat bada lokalną literaturę i jest jej znakomitym znawcą, a także popularyzatorem. Dzięki jego wiedzy, wynikającej ze znajomości z pisarzami, spacer przybrał charakter osobistej opowieści o środowisku literackim w Świdnicy po 1945 roku. Profesor Koryciński przywołał wiele anegdot o wspaniałych utalentowanych twórcach (w opowieści przewinęło się ponad 30 nazwisk!!!), ich doświadczeniach życiowych, a także miejscach, gdzie mieszkali, które opisali w swoich utworach i gdzie się spotykali, prowadząc literackie dyskusje i estetyczne spory. Spacer tematyczny odbył się w ramach projektu „Czas na teatr” realizowanego przez Świdnicki Ośrodek Kultury.
foto: Aleksandra Kowalska


Pozwólcie przedstawić sobie...

Zdjecie

Mamy przyjemność zaprezentować Wam nowy samorząd uczniowski. W tym roku szkolnym będzie działać w składzie: Aleksandra Marascu (przewodnicząca), Roland Struzik (zastępca) oraz Oliwia Drozdowicz (skarbnik). Opiekunem z ramienia Rady Pedagogicznej jest prof. Anita Kwiecień. Życzmy im więc bardzo udanej kadencji, z korzyścią oczywiście dla nas wszystkich!


Polska to jest wielka rzecz, czyli Narodowe Czytanie WESELA

Zdjecie

Uczniowie z klasy 2 d barwnie i z entuzjazmem włączyli się do szóstej edycji Narodowego Czytania. Niczym korowód weselników otwierali drzwi poszczególnych klas, by czytać dialogi z tego niepowtarzalnego dramatu, będącego dogłębną i wnikliwą diagnozą polskiego społeczeństwa – A to Polska właśnie.
Premiera „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego odbyła się 16 marca1901 roku na scenie Teatru Miejskiego w Krakowie, w którym autor zaczynał pracę jako malarz-dekorator. Kanwą powstania utworu było rzeczywiste wydarzenie, które miało miejsce 20 listopada 1900 roku. Tego dnia odbyło się wesele poety, Lucjana Rydla, syna profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Jadwigą Mikołajczykówną, córką gospodarza z Bronowic. Akcweselea dramatu toczy się w zaborze austriackim, gdzie inteligencja i chłopi, jako najważniejsze siły społeczne, mieli decydować o wizerunku całego zaboru. Wyspiański fakt ten zaprezentował w „Weselu”, splatając ze sobą dwa wątki – realistyczny i symboliczno-fantastyczny.

Irena Szymaniak, Małgorzata Szyszka

Galeria zdjęć - Polska to jest wielka rzecz, czyli Narodowe Czytanie WESELA