Dyrekcja

Dyrektor Dr Robert Kaśków
Wicedyrektor Mgr Marek Ibek

Nauczyciele

Język polski mgr Beata Wierzbicka
mgr Anna Wojtek-Morawska
mgr Wojciech Koryciński
mgr Zdzisław Grześkowiak
dr Robert Kaśków
Język łaciński mgr Bożena Jankowska
Fizyka mgr Artur Żydek
Technologia informacyjna/Informatyka mgr Artur Żydek
Język angielski mgr Ewa Brońska
mgr Michał Strauss
mgr Krystyna Pawłowska
mgr Ewa Prystacz-Pietrukiewicz
mgr Anna Wojas
Historia mgr Paweł Barański
dr Patrycjusz Malicki
Chemia mgr Ewa Świątkowska
Wychowanie fizyczne mgr Jarosław Moczulski
mgr Jolanta Kumor
mgr Anita Kwiecień
mgr Katarzyna Twaróg
Język niemiecki mgr Bożena Furmankiewicz
mgr Katarzyna Karkoszka
Wiedza o społeczeństwie mgr Paweł Barański
Przyroda mgr Anita Kwiecień
Biologia dr Michał Żabrowski
mgr Anita Kwiecień
Edukacja dla bezpieczeństwa dr Michał Żabrowski
Wiedza o kulturze mgr Joanna Waksmundzka
Geografia mgr Marek Ibek
Religia mgr Piotr Chlastawa
Język francuski mgr Małgorzata Szyszka
Matematyka mgr Adela Majewska
mgr Jerzy Schabowski
mgr Dariusz Stelmach
Podstawy przedsiębiorczości mgr Anita Kwiecień
 

Pedagog szkolny

mgr Beata Radzięta-Lipska

 

Bibliotekarz szkolny

mgr Irena Szymaniak
mgr Małgorzata Szyszka


Dyrektorzy z minionych lat

Nr      Imie i Nazwisko      Rok
1. dyr. Mieczysław Kozar - Słobódzki 1945 - 1946
2. dyr. Zygmunt Żytkowski 1946 - 1950
3. dyr. Paweł Wrzeszczyński - Polański 1950 - 1951
4. dyr. Konstanty Kochanowski 1951 - 1952
5. dyr. Józef Wilczak 1952 - 1965
6. dyr. Czesława Bednarska 1965 - 1980
7. dyr. Michał Kochan 01.05.1976 - 01.01.1977
8. dyr. Edward Mazur 1980 - 1983 1985 - 1986
9. dyr. Henryk Zawada 1984 - 1985 1986 - 2001
10. dyr. Robert Kaśkow od 01.09.2001Mieczysław Kozar - Słobódzki
- dyrektor szkoły w latach 1945 - 1946
Urodził się 1 stycznia 1884 roku w Chocimiu, zmarł 3 stycznia 1965 roku w Świdnicy. Pierwsze nauki pobierał w Kołomyi. Gimnazjum ukończył w Stanisławowie, a studia na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Wrócił potem do Stanisławowa, gdzie w gimnazjum uczył języka niemieckiego. Tutaj również należał do chóru im. St. Moniuszki.
W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej, skąd przeszedł do I Brygady Legionów w randze kapitana. W Legionach otrzymał przydomek " Kozar ". Został odznaczony Krzyżem Walecznych I, II i III klasy oraz Krzyżem Virtuti Militari. Następnie awansował do stopnia majora.
Po wojnie osiadł w Warszawie, gdzie pracował w Sztabie Głównym. W 1926 roku uczestniczył czynnie w przewrocie majowym jako żołnierz Komendanta. W okresie międzywojennym otrzymał Krzyż Niepodległości i Złoty Krzyż Zasługi. Bardzo wcześnie, bo w roku 1928, przeszedł na emeryturę. Poświęcił się wówczas pracy kompozytorskiej i wówczas powstały jego najbardziej znane utwory. Wtedy też zaprzyjaźnił się z Julianem Tuwimem.
Przez pewien okres czasu był dyrektorem Stoczni Modlińskiej. Przed II wojną światową pracował jako dyrektor Gimnazjum najpierw w Tomaszowie Mazowieckim, potem w Pionkach, a gdy wybuchła wojna, musiał ukrywać się z rodziną w Puszczy Kozienickiej, w miejscowości Garbatka. Przez pewien czas pracował w lesie jako drwal. Do Świdnicy przybył w maju 1945 roku wraz z pierwszą grupą pionierów-osadników. Został tu skierowany przez Pełnomocnika Rządu na Okręg Dolnośląski w celu zorganizowania szkolnictwa średniego w mieście. W lipcu 1945 roku otrzymał nominację na dyrektora pierwszej szkoły średniej w Świdnicy, jednej ze 105 szkół tego typu na Ziemiach Odzyskanych. Siedzibą szkoły był budynek dawnego gimnazjum niemieckiego przy ulicy Równej 11.
W roku 1946 Mieczysław Kozar - Słobódzki został odwołany ze stanowiska dyrektora szkoły. Powodem była jego legionowa przeszłość. Nie zaprzestał jednak działalności w świdnickiej kulturze i oświacie (pracował w Liceum dla Pracujących i Szkole Muzycznej). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Skomponował między innymi:
"Białe róże" bardziej znane jako "Rozkwitały pąki białych róż", "Maszerują chłopcy, maszerują" (piosenka nosi też tytuł "Maszerują strzelcy, maszerują"), "Bajki", "Piosenkę o Świdnicy", "Bzy, malwy i osty", "Była taka mała dzieweczka", "Smutna kołysanka" i prawdopodobnie "My, pierwsza brygada".

Zygmunt Żytkowski
- dyrektor szkoły w latach 1946 - 1950.
Urodził się w roku 1912, zmarł w roku 1967. Osierocony wcześnie przez ojca, z trudem przebijał się przez życie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim pracował jako nauczyciel Gimnazjum w Kolbuszowej, w czasie wojny zaś w Sandomierzu. Z wykształcenia był znawcą języków i literatury klasycznej. Po wojnie osiadł w Świdnicy. Tu piastował stanowisko zastępcy, a następnie dyrektora Gimnazjum i Liceum. W 1950 roku Z. Żytkowskiego przeniesiono na równorzędne stanowisko do Jeleniej Góry. Jako dyrektor, wybitnie zdynamizował rozwój szkoły. Z jego inicjatywy zorganizowano dwie szkolne orkiestry, zespół baletowy, teatr, a także chór. W drugim roku istnienia, szkoła otrzymała ufundowany przez Komitet Rodzicielski swój pierwszy sztandar.

b.z.

Paweł Wrzeszczyński - Polański
- dyrektor szkoły w latach 1950 - 1951.

b.z

Konstanty Kochanowski
- dyrektor szkoły w latach 1951-1952.
Urodził się 19 listopada 1903 roku. Tytuł magistra filozofii uzyskał na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W zawodzie nauczyciela przepracował ponad 20 lat, ucząc historii i geografii. W administracji szkolnej pracował od września 1946 roku.
W I Liceum Ogólnokształcącym pracował krótko. Ze stanowiska dyrektora odwołany 31 lipca 1952 roku i przeniesiony do szkoły Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego w Oleśnicy.

Józef Wilczak
- dyrektor szkoły w latach 1952 - 1965.
Urodził się w roku 1913 w Konarach. Seminarium Nauczycielskie ukończył w Rawiczu. Przed II wojną światową pracował jako nauczyciel w Gdyni. Brał udział w obronie miasta w 1939 roku, a następnie wysiedlony przymusowo pracował w Zbydniowie, organizując tajne nauczanie. Po wojnie przyjechał do Świdnicy. W "Kasprowiczu" przepracował 20 lat jako nauczyciel, później zastępca dyrektora, aż wreszcie jako dyrektor.
Józef Wilczak walczył o dobro swojej szkoły. Interweniował u władz, dotarł do Ministerstwa Oświaty i wśród coraz trudniejszych warunków lokalnych w mieście, zdobył na nową siedzibę szkoły budynek przy ulicy Budowlanej 7. Uroczystość oddania budynku nastąpiła 9 maja 1954 roku.

Czesława Bednarska
- dyrektor szkoły w latach 1965 - 1980
Urodziła się 06 lipca 1925 roku w Zimnej Wodzie pow. Lwów. Zmarła 3 lutego 2007 roku. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1946 roku w Biskupicach koło Kluczborka. W latach 1948 - 1950 była kierownikiem Szkoły Podstawowej w Krzywiczynach. Studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, w roku 1961 otrzymała tytuł magistra biologii. W latach pięćdziesiątych była wizytatorem szkół Kuratorium Okręgu Szkolnego w Opolu, a następnie dyrektorem Liceum Pedagogicznego w Prudniku. Od 1955 roku pracowała jako nauczyciel biologii w Liceum im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, a od roku 1965 jako dyrektor placówki.
Dzięki energii, zdolnościom organizacyjnym i ofiarnej pracy dyrektor Czesławy Bednarskiej, Liceum za Jej kierownictwa osiąga swój dalszy rozwój.

Michał Kochan
- dyrektor szkoły w okresie od 01.05.1976 do 01.01.1977 r.
Urodził się 02 marca 1929 roku w Karczowie, gm. Tarnoszyn. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Zatrudniony w I Liceum Ogólnokształcącym od 15 sierpnia 1955 roku jako nauczyciel języka rosyjskiego. Pełnił funkcję dyrektora Liceum w czasie choroby Czesławy Bednarskiej.
Wieloletni zastępca dyrektora Liceum. W 1986 r. przeszedł na emeryturę .W latach 1992 - 2000 pracował jako wychowawca w internacie.

Edward Mazur
- dyrektor szkoły w latach 1980 - 1983 i 1985 - 1986
Urodził się 24 stycznia 1935 roku w Chłaniowie, woj. lubelskie. Szkołę podstawową ukończył w 1951 roku, po czym rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Świdnicy. Maturę zdał w roku 1955. Z nakazu pracy skierowany do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarowie. Od 1.09.1957 roku był nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej w Witkowie, a od roku 1960 - kierownikiem tej Szkoły.
W 1968 roku ukończył filologię polską na WSP w Krakowie. W tym roku zamieszkał w Świdnicy i rozpoczął pracę jako nauczyciel języka polskiego w Technikum Mechanicznym. Od roku 1970 był zastępcą dyrektora w tej szkole.
W roku 1980 został powołany na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego. Funkcję tę pełnił do sierpnia 1986 roku, jednocześnie ucząc języka polskiego.
Zmarł 13.10.1991 roku.

Henryk Zawada
dyrektor szkoły w latach 1984 - 1985 i 1986 - 2001
Urodził się 03.01.1947 r. w Myje-Potaśni powiat Ostrzeszów. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego z 1969 r.
Od 16.08.1969 r. związany z I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Początkowo jako nauczyciel fizyki, w latach 1982-86 - zastępca dyrektora Liceum, z tym że w okresie 1984-1985 p.o. dyrektora, a w latach 1986-2001 dyrektor Liceum.
W październiku 1974 roku otrzymał nominację na nauczyciela dyplomowanego.
Od września 2001 roku zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

Robert Kaśków
- dyrektor szkoły od 01.09.2001 r.
Urodził się 12.01.1966 r. w Żarowie.