MATURA 2016


Komunikat ws. organizacji pisemnego egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2016 r.

Harmonogram matur ustnych

Komunikat na temat materiałów i przyborów, z których mogą korzystać maturzyści podczas egzaminów pisemnych (matura 2016).

"WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA MATURALNA"

Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015 (CKE)

Część ustna z j.polskiego (CKE)

Procedury i organizacja egzaminu maturalnego obowiązujące w r.szk.2015/2016

Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW