KALENDARZ ORGANIZACYJNY ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNY
31.08.2017,
godz.8.00
Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor
04.09.2017,
godz.9.00
Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 p. Żydek , kl. IIIc
IX – pierwszy tydzień nauki Zajęcia integracyjne dla klas I p. Radzięta-Lipska, p. Twaróg, p.Rum/td>
IX 2017 Narodowe czytanie I.Szymaniak, M.Szyszka
do 15.09.2017 Podanie terminu i formy pracy na ewentualnych zajęciach dodatkowych , fakultetach, kołach zainteresowań, sportowych i innych. Wszyscy nauczyciele
do 15.09.2017 Uzupełnienie wszelkich zmian w realizowanych programach nauczania i rozkładach materiału dla klas I-III (zgodnie z nową podstawą programową, umieszczenie ich w e-dzienniku ) oraz sposobów i kryteriów oceniania ( zgodne z WSO) i tematów realizowanych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy dla wszystkich klas (te należy oddać w formie papierowej) Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy klas, wicedyrektor
21.09.2017 Spotkania wychowawców klas z rodzicami poprzedzone spotkaniem p. Dyrektora i Grona Pedagogicznego z rodzicami klas I w auli szkolnej. Wychowawcy klas, Dyrektor ,Wicedyrektor
26.09.2017 Próbna ewakuacja Dyrektor
IX 2017 Wymiana młodzieżowa z Biberach p. B. Furmankiewicz
do 22.09.2017 Oddanie planów pracy zespołów międzyprzedmiotowych, komisji i innych zespołów Przewodniczący zespołów
do 13.10.2017 Sprawdzian wiedzy i umiejętności uczniów klas I z wybranych przedmiotów, oddanie sprawozdania do dokumentacji mierzenia jakości pracy szkoły Nauczyciele wybranych przedmiotów, wicedyrektor
X 2017 Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych p. Szymaniak, p. Szyszka
X 2017 4 żywioły słowa ( Festiwal Literacki ) p. Koryciński
XI 2017 VII Szkolny Konkurs Biblijny p. Chlastawa
10.11.2017 Akademia z okazji Święta Niepodległości Kl. Ip, p. Barański
do 30.11.2017 Wypełnienie przez wychowawców kl. I arkuszy ocen w e-dzienniku Wychowawcy klas I
XI/XII 2017 Próbny pisemny egzamin maturalny dla ucz. klas III Wicedyrektor
XI/XII 2017 Próbny pisemny egzamin maturalny dla ucz. klas III wicedyrektor
XI – III 2017/2018 Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym J. Moczulski
do 04.12.2017 Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach na koniec I semestru Nauczyciele wszystkich przedmiotów
do 07.12.2017 Przekazanie rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o proponowanych uczniom ocenach na koniec I semestru Wychowawcy klas
07 . 12. 2017 Spotkania wychowawców klas z rodzicami. Wychowawcy klas, Dyrektor, Wicedyrektor
12. 12. 2017 Dzień Patrona Liceum. Kl. IIp, p. Moczulski
22. 12. 2017 Jasełka szkolne p. Chlastawa
23-31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna
do 05.01.2018 Wystawienie uczniom ocen na koniec I semestru Nauczyciele wszystkich przedmiotów
I 2018 Koncert artystyczny towarzyszący WOŚP p. Moczulski
08 .01.2018 Początek II semestru
09.01.2018 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor
11.01.2018 Posiedzenie Plenarne Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor, wychowawcy klas
12.01.2018 Studniówka Komitet Organizacyjny, Wicedyrektor
15-28.01.2018 Ferie zimowe
I/II 2018 Dni Informacji Zawodowej p. Szyszka, p. Radzięta-Lipska
14.02.2018 Ogólnoszkolna wycieczka na narty zjazdowe. p. Radzikowski
III/IV 2018 Pielgrzymka Maturzystów p. Chlastawa
III/IV 2018 Organizacja etapu Okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości p. Chlastawa
17. 03. 2018 Dzień otwarty. Kl. IId, p. Twaróg
do 19.03.2018 Poinformowanie uczniów klas III o proponowanych ocenach końcowych Nauczyciele wszystkich przedmiotów
21.03. 2018 Konkurs piosenki wiosennej IIc, p. Żabrowski
do 22.03.2018 Przekazanie informacji rodzicom lub prawnym opiekunom o proponowanych ocenach końcowych w klasach III Wychowawcy klas
22 III 2018 Spotkania wychowawców klas z rodzicami Wychowawcy klas, Dyrektor ,Wicedyrektor
29 III- 03 IV Wiosenna przerwa świąteczna
06 IV 2018 V Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla Gimnazjalistów p. Ibek
IV 2018 Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego p. Furmankiewicz, p. Karkoszka
IV 2018 Szkolny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy p. Kwiecień
IV 2018 Szkolny maraton filmowy p. Stelmach
do 20.04.2018 Wystawienie ocen końcowych uczniom klas III Nauczyciele wszystkich przedmiotów
24.04.2018 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor
26.04.2018 Akademia z okazji święta Konstytucji 3maja Kl. Ig, p. Furmankiewicz
27.04.2018 Zakończenie zajęć w klasach III. Uroczystość pożegnania Absolwentów. Kl. Id, p. Kwiecień
02 V 2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04-23 V 2018 Pisemne i ustne egzaminy maturalne ( 4, 7 i 8 V –dni wolne od zajęć dydaktycznych) Dyrektor , Wicedyrektor
do 14.V.2018 Poinformowanie uczniów kl. I i II o proponowanych ocenach rocznych Nauczyciele wszystkich przedmiotów
do 17.V.2018 Przekazanie rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o proponowanych ocenach rocznych Wychowawcy klas I i II
17.05. 2018 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami Wychowawcy klas, Dyrektor ,Wicedyrektor
V 2018 Mistrzostwa szkoły w tenisie ziemnym p. Moczulski
01.VI.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
VI 2018 „Jak nie czytam, jak czytam” –impreza czytelnicza I. Szymaniak, M. Szyszka
do 15.VI.2018 Wystawienie uczniom ocen rocznych Nauczyciele wszystkich przedmiotów
18.VI.2018 Egzaminy sprawdzające (podnoszące ocenę ) Dyrektor
19.VI.2018 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Dyrektor
do 20 VI 2018 Złożenie przez wychowawców klas uzupełnionych arkuszy ocen oraz sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych i komisji, uzupełnienie e-dziennika Wychowawcy klas, przewodniczący zespołów
21 VI 2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Plenarna Rada Pedagogiczna (12.00) Dyrektor, Wicedyrektor
22 VI 2018 Uroczyste zakończenie roku szkolnego Kl. Ic, p. Brońska
do 29 VI 2018 Złożenie w sekretariacie Liceum pytań na egzaminy poprawkowe. Nauczyciele egzaminujący
23 VI-31VIII 2018 Ferie letnie
29-30.08.2018 Egzaminy poprawkowe Dyrektor /Wicedyrektor
31.08.2018 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor/Wicedyrektor
03.09.2018 Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 Kl. IIg, p. Wojas